Για εμας
 

Λίγα λόγια για εμάς

Η Κλινική Βυρίδη ιδρύθηκε το 1984 από τον ωτορινολαρυγγολόγο Δρ. Νάσο Βυρίδη. Το 1993 με την επιστροφή της συζύγου του  Δρ. Νίκη Βυρίδης, μετά την ολοκλήρωση της εξειδίκευσής της, στην Αιματολογία, η κλινική επεκτείνεται και  αποκτά καινούργιο προφίλ. Μεταφέρεται εκεί που βρίσκεται σήμερα σε ιδιόκτητο κτίριο επί της οδού Εζεκία Παπαϊωάννου 10,  στην Λευκωσία. Από καθαρά ωτορινολαρυγγολογική κλινική αποκτά και δύο αλλά τμήματα, το παθολογικό και το αιματολογικό-ογκολογικό τμήμα. Η Κλινική κατασκευάστηκε και βασίστηκε στα καλύτερα πρότυπα εκείνης της εποχής, και αναβαθμίζεται συνεχώς προκειμένου να ανταποκριθεί στα υψηλά πρότυπα της υγειονομικής περίθαλψης. Διαθέτει 11 κλίνες, 1 αίθουσα χειρουργείου πλήρως εξοπλισμένη για τις ανάγκες των ωτορινολαρυγγολογικών επεμβάσεων και μια μονάδα χημειοθεραπείας για τις ανάγκες των  αιματολογικών ασθενών.

Η Κλινική Βυρίδη με επίκεντρο τον ασθενή και στόχους την έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση και πρόληψη, έχει οργανώσει και λειτουργεί κλινικό εργαστήριο που καλύπτει μεγάλο φάσμα εργαστηριακών εξετάσεων που απαιτούνται για τη διάγνωση της νόσου και την παρακολούθηση της θεραπείας. Το εργαστήριο διαθέτει υπερσύγχρονο εξοπλισμό με αυτοματοποιημένους αναλυτές που λειτουργούν με βάση τις προδιαγραφές του προτύπου ISO 15189, υπό την επίβλεψη του πτυχιούχου τεχνολόγου μας διασφαλίζοντας έτσι την αξιοπιστία των  αποτελεσμάτων του. Το Vyrides Clinical Lab διευθύνεται από την Δρ. Νίκη Βυρίδη είναι πιστοποιημένο με πιστοποίηση ISO (αριθμός πιστοποίησης: L51) και ακολουθεί τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για παροχή υπηρεσιών υγείας.