Κλινικό Εργαστήριο
Κλινικό Εργαστήριο

• Η Κλινική Βυρίδη με επίκεντρο τον ασθενή και στόχους την έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη, έχει οργανώσει και λειτουργεί κλινικό εργαστήριο που καλύπτει μεγάλο φάσμα εργαστηριακών εξετάσεων που απαιτούνται για τη διάγνωση της νόσου, την παρακολούθηση της θεραπείας και την ανίχνευση παθολογικών αποκλίσεων πριν την εκδήλωση αντίστοιχης συμπτωματολογίας.

• Το κλινικό εργαστήριο καλύπτει τις ανάγκες τόσο των εσωτερικών, όσο και των εξωτερικών ασθενών. Διενεργεί αιματολογικές, βιοχημικές , ορμονικές , ανοσολογικές και εξετάσεις αιμόστασης, ακολουθεί τα διεθνή πρότυπα και εφαρμόζει κατοχυρωμένες διεθνείς εργαστηριακές πρακτικές, εξασφαλίζοντας υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας αποτελέσματα. 

• Το εργαστήριο διαθέτει υπερσύγχρονο εξοπλισμό με αυτοματοποιημένους αναλυτές και λειτουργούν με βάση τις προδιαγραφές του προτύπου ISO 15189, διασφαλίζοντας έτσι την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων του. Η διαπίστευση του εργαστηρίου επιτυγχάνεται τον Μάιο του 2013 με αρ. αδείας L051 και διατηρείται μέχρι σήμερα. 

Αριθμός Πιστοποιητικού Διαπίστευσης

Όνομα

Τομέας

Πρότυπο

Ημερομηνία Διαπίστευσης

Πεδίο Εφαρμογής

L051

Vyrides Clinical Lab τηλ.: 22767020

Κλινικό Εργαστήριο

CYS EN ISO 15189:2012

21/05/2013

download
Υπηρεσίες

Εργαστηριακές Εξετασεις