Τμήμα Αιματολογίας / Αιματο-Ογκολογίας
Με τι ασχολείται ένας αιματολόγος
O αιματολόγος είναι κλινικο-εργαστηριακός ιατρός. Στην αρχή αξιολογεί τον ασθενή κλινικά όπως κάθε παθολόγος και ακολούθως διερευνά τα συμπτώματα και τα αντικειμενικά ευρήματα με την εξέταση του αίματος του ασθενούς. Με αυτήν την διπλή θεώρηση των πραγμάτων, ο αιματολόγος μπορεί πιο εύκολα και όταν ο ασθενής δεν βρίσκεται πλέον στο ιατρείο του , έχοντας στα χέρια του το αίμα του ασθενούς να διερευνήσει και να κάνει διαφορική διάγνωση, που στο τέλος θα του δώσει την απάντηση σε σύνθετα προβλήματα. Γιατί το αίμα είναι ο καθρέφτης της υγείας μας!. 

Ο αιματολόγος διερευνά, διαγιγνώσκει και θεραπεύει ασθενείς με διάφορα τόσο καλοήθη όσο και κακοήθη αιματολογικά νοσήματα.

Υπηρεσίες

Βασικές Υπηρεσίες

Εξειδικευμένες Εργαστηριακές υπηρεσίες

Θεραπευτική Αγωγή

Θρομβοφιλία

Η Θρομβοφιλία δεν είναι νόσημα. Αποτελεί όμως μια προδιάθεση που μπορεί να οδηγήσει σε θρομβώσεις κάτω από ορισμένες συνθήκες. Τέτοιες συνθήκες είναι πρώτιστα η κύηση και ακολούθως η παρατεταμένη ακινησία ή κατάκλιση. Η θρομβοφιλία μπορεί να είναι γενετική αλλά και επίκτητη. Λόγω θρομβοφιλίας μπορεί το άτομο να έχει επαναλαμβανόμενες θρομβώσεις και σε περίπτωση κύησης επαναλαμβανόμενες αποβολές. Γι'αυτό η ορθή διάγνωση και η προφυλακτική αντιπηκτική αγωγή είναι η λύση για το πολλαπλά προβλήματα που δημιουργούν οι επαναλαμβανόμενες αποβολές (οργανικά και ψυχολογικά).